ચીકૂ મિલ્ક શેક ! ચીકૂ નુ જયુસ ! Chikoo milk shake recipe

ચીકૂ મિલ્ક શેક બનાવવામાં જોઈતી સામગ્રી
2 ગ્લાસ માટે
3 નંગ પાકા ચીકૂ
1 ગ્લાસ દૂધ (200મિલી)
2 ચમચી ખાંડ
બરફ અને
ગાર્નિશ માટે મીઠો મેવોLeave a Comment